Strict Standards: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/rosczak/public_html/rosczak.com/libraries/joomla/cache/cache.php on line 420

Strict Standards: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/rosczak/public_html/rosczak.com/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/rosczak/public_html/rosczak.com/libraries/joomla/cache/cache.php:420) in /home/rosczak/public_html/rosczak.com/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 76

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/rosczak/public_html/rosczak.com/templates/lightbreeze-red/index.php on line 12
Paweł Rośczak - Publikacje

Login


Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /home/rosczak/public_html/rosczak.com/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 126

Lista publikacji

 

Artykuły w pracach naukowych

Paweł Rośczak, Genetic Algorithm with Local Search, [w:] 4th Polish and International PD Forum-Conferences on Computer Science 2008, (w druku).

Paweł Rośczak, Operatory genetyczne z rozszerzonym zestawem parametrów, [w:] Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego, red. A. Depta, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 127–138.

Paweł Rośczak, Multilayered Neural Networks in Approximation of Macroeconomic Dependencies, [In:] Some Aspects of Computer Science, Eds. D. Rutkowska, J. Kacprzyk, A. Cader, K. Przybyszewski, Academic Publishing House EXIT, Warsaw 2011, pp. 378–389, http://www.rosczak.com/index.php/en/macroeconomic/, 2012-01-26.

Paweł Rośczak, Wykorzystanie algorytmu genetycznego w generowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku walut, [w:] Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 108, red. J. Siedlecki, P. Peternek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 231–241.

Paweł Rośczak, Algorytm genetyczny o zmiennej wielkości populacji, [w:] Nowoczesne technologie w informatyce i transporcie, red. J. Gonicka, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2010, s. 93–103.

Paweł Rośczak, Stabilność wyników uczenia sieci neuronowej za pomocą algorytmów ewolucyjnych, [w:] Badania operacyjne. Metody i zastosowania, red. J. B. Gajda, A. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 347–357.

Paweł Rośczak, Zagnieżdżony algorytm ewolucyjny, [w:] Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1167,  red. J. Siedlecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 232–243, http://www.rosczak.com/index.php/pl/embedded/, 2012-01-31.

Paweł Rośczak, Implementacja silnika sztucznej sieci neuronowej przy użyciu wzorców projektowych w języku JAVA, [w:] Wybrane Problemy Gospodarki Elektronicznej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 211, red. M. Niedźwiedziński, K. Lange-Sadzińska ,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 155–169, http://www.rosczak.com/index.php/pl/implementation/, 2012-01-26.

Paweł Rośczak, Wiarygodność poczty elektronicznej i e-podpis, [w:] Wybrane Problemy Elektronicznej Gospodarki, red. M. Niedźwiedziński, K. Lange-Sadzińska, Marian Niedźwiedziński – CONSULTING, Łódź 2006, s. 165–181.

Paweł Rośczak, Adaptacyjna, momentowa metoda wstecznej propagacji błędu, [w:] Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych '04, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004, s. 323–333, http://www.rosczak.com/aebp/, 2005-06-25.

 

Książki i tłumaczenia

Paweł Rośczak, Stany Zjednoczone wobec rewolucji kubańskiej 1959–1962, Wydawnictwo Piktor, Łódź 2010, http://www.worldcat.org/title/stany-zjednoczone-wobec-rewolucji-kubanskiej-1959-1962/oclc/852956086/, 2010-10-18.

M. Landy, S. Siddiqui, J. Swisher, JBuilder. Vademecum profesjonalisty, tłum. Paweł Rośczak (rozdz. 25, 28, 29), Adam Majczak (rozdz. 1–9, 30, 31), Tomasz Miszkiel (rozdz. 17, 19, 20–24), Marcin Samodulski (rozdz. 10–16), Krzysztof Wołowski (rozdz. 18, 26, 27), Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003, http://helion.pl/ksiazki/jbuilv.htm, 2005-06-25.

 

Wybrane raporty dotyczące prognoz i analiz

Badanie sytuacji rynkowej Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i USA. Raport z badania przygotowany dla: Technitel, oprac. Paweł Rośczak, Marcin Pudełek, Mariusz Michalski, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 2012.

Zarządzanie: Menadżer logistyki. Analiza zatrudnienia na wielkopolskim rynku pracy. Raport opracowany w ramach projektu: „Menadżer transportu i spedycji, Menadżer logistyki – efektywne zarządzanie potencjałem gospodarczym regionu wielkopolskiego”, oprac. Paweł Rośczak, Michał Mackiewicz, Edyta Łaszkiewicz, Krzysztof Kwaśniewski, Joanna Stopolska, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 2011.

Komunikacja w biznesie. Analiza zatrudnienia na ogólnopolskim rynku pracy. Raport opracowany w ramach projektu: „Podążając za wymogami rynku pracy – Studia podyplomowe i specjalistyczne szkolenia szansą na lepszą przyszłość”, oprac. Paweł Rośczak, Michał Mackiewicz, Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 2010.

 

Inne teksty i projekty udostępnione w Internecie

Paweł Rośczak, Implementacja i wykorzystanie wielowarstwowej sieci perceptronowej w modelowaniu makroekonomicznym. Praca magisterska napisana w Zakładzie Informatyki Ekonomicznej pod kierunkiem Dr Marka Melaniuka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Łódź 2003, http://www.rosczak.com/mlp/, 2005-06-25.

Paweł Rośczak, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec rewolucji kubańskiej w latach 1959–1962. Praca magisterska napisana w Katedrze Historii Stosunków Międzynarodowych  pod kierunkiem Prof. dr hab. Waldemara Michowicza, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Łódź 1999, http://www.rosczak.com/policy/, 2005-06-25.

Paweł Rośczak, Model gospodarki Szwecji EMIL w postaci sieci neuronowych. Aplet Javy implementujący model neuronowy oparty na ekonometrycznym modelu gospodarki Szwecji o nazwie EMIL, Łódź 2003, http://www.rosczak.com/emil/, 2005-06-25.

Paweł Rośczak, Uproszczony model gospodarki narodowej oparty na sztucznej sieci neuronowej. Aplet Javy implementujący symulacje ekonomiczną w oparciu o sieć neuronową nauczoną na podstawie wskaźników makroekonomicznych gospodarki polskiej, Łódź 2002–2003, http://www.rosczak.com/makrosim/, 2005-06-25.